Redirecționează 2% din impozitul pe venit !

Alegeți să redirecționați 2% din impozitul pe venit aferent anului 2017 către Asociația Crestina Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor- Bolintin-Vale.

Descarcă formularul:   2% Apasă aici!

Legislație cu privire la 2%

Extras din Codul Fiscal (Legea 571/2003), cu modificările și completările ulterioare:

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unui sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unitățile de cult și pentru acordarea bursei private, conform legii.

(5) Obligația de calcul, reținerea și virarea acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent.

Instrucțiuni de completare a formularului 230

Redirecționează 2% din impozitul pe venit !

Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit aferent anului 2016 către Asociatia Crestina Sfantul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

Descarca formularul:http://asociatia-sf-stelian.ro/?attachment_id=1289

Legislatie cu privire la 2%

Extras din Codul Fiscal (Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare:

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

(5) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent.

Instructiuni de completare a formularului 230