Redirecționează 2% din impozitul pe venit

Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit aferent anului 2015 către Asociatia Crestina Sfantul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

Descarca formularul: cerere_230_2015

Legislatie cu privire la 2%

Extras din Codul Fiscal (Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare:

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

(5) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent.

Instructiuni de completare a formularului 230